logo bfbВъв връзка с изискванията за пребиваване на чужденци на територията на Р. България управителният съвет на БФ Борба взе следното решение:

Всички клубове - членове на федерацията, които приемат чужди партньори за подготовка или съвместна дейност, са длъжни най-малко седем дни преди пристигането им да уведомят писмено БФ Борба. Неспазилите това решение подлежат на санкции.