световен ден на борбата3Днес, на 23 май, светът отбелязва Деня на борбата.
 
От 2013 година Международната федерация по борба решава да чества празника, който е посветен на всички, които се занимават  и обичат спорта борба.

Датата е избрана неслучайно. От 23 до 26 май през 1904 г. във Виена, тогава столица на Австро-Унгария, се провежда първото световно първенство по класическа борба.

Борбата е един от най-древните спортове. Първите цивилизаци в света са практикували именно борба. Спортът е бил популярен през цялата писана история на света. Началото може да се проследи още отпреди 15 000 години на пещерните рисунки във Франция. А в Древна Гърция тя заема видно място в легендите и литературата.