OFFICIAL

de70d1919b0431968a95acd001595e79

 

 

International Federation of Associated Wrestling Styles

Световна федерация по борба

 

 

 

e782f0d95c569c3c499360c355c0726b 

 

European committee of FILA
Европейски комитет по борба

 

 

429095e7d94a994fa8a11ae5edba61c1 

 

International Olympic Committee
Международен олимпийски комитет

 

 

d2dd4ae8686bf4a71a196eae6eacba45 

 

Bulgarian Olympic Committee
Български олимпийски комитет

 

 

1812c59a596c940c39c7e51ad1d75251 

 

Ministry of physical education and sport
Министерство на физическото възпитание и спорта

 

 

dfe1cc705731b235daf01e5b0002d069 

 

National Sport Base Plc.
Национална спортна база - ЕАД

 

 

5f40d1cd517ba3702429900844656cda 

 

National Sports Academy
Национална спортна академия

 

 

4a78c3fe3263ab63bebefd1f3819794b 

 

FILA
Hall of Fame